Projektai, programos

Tarptautinis projektas "Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas".

            Pelėdžiukų ir Bitučių gr. ugdytiniai įgyvendina tarptautinį ekologinį-edukacinį projektą "Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas".  Projekto laikotarpis 2017 m. sausis-gegužė. Tikslas ugdyti ekologinę savimonę, stiprinti vaikų sveikatą.

www.gamtosdraugai.kubus.lt 

Sveikatos stiprinimo projektas "Judu-sveikesnis augu".

         Parengtas projektas ir jo įgyvendinimui  gautas finansavimas 350 eurų iš Kauno rajono savivaldybės 2016 m. visuomenės rėmimo specialiosios programos priemonių projektų rėmimo programos. Projektą parengė direktorė I. Krisikaitienė. Už projekto įgyvendinimą ir jo sklaidą atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui O. Černiauskienė.

Projektas "Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo ir pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas"

Įsitraukėme į projektą, kurio tikslas Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo ir pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumoskatinmas, naudojant intervencinę programos "HOPSports". Dalyvauja "Bitučių" gr. ugdytiniai ir auklėtoja Odeta Černiauskienė

Projekto laikotarpis 2016 m. vasario-balandžio mėn.

http://www.hopsports.com/ 

Projektas "Stebuklinga mano pilis"

Parengtas ir gautas finasavimas projektui "Stebuklinga mano pilis" iš Lietuvos mokytojų fondo 2014m., Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai A.P.P.L.E. Projekto autorės ir organizatorės darželio direktorės pavaduotoja ugdymui O. Černiauskienė ir auklėtoja R. Girskienė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. sausio - birželio mėn. Sąmata 354,24 Eur, gauta iš fondo 310,78 Eur.

www.applequest.org

Sveikatos stiprinimo projektas "Fizinio aktyvumo skatinimas"

Parengtas ir gautas finansavimas projektui "Fizinio aktyvumo skatinimas" iš Kauno rajono savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų rėmimui. Projektą parengė ir vykdė direktorė I. Krisikaitienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui O.Černiauskienė.

Aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam

Nuo 2013m. rugsėjo mėnesio įstaiga dalyvauja aplinkos apsaugos projekte "Mes rūšiuojam". daugiau informacijos apie projektą internetinėje erdvėje: www.mesrusiuojam.lt.

Sukaupti 38 taškai  už atliekų išvežimą 2013 - 2014 m.m. Taškai panaudoti įsigyti ugdymo priemonėms. 2014-2015 m.m. sukaupti 9 taškai, kurių vertė yra 9 eurai.

2015-2016 m.m. sukaupti 27 taškai, kurių vertė yra 27 eurai.

2016-2017 m.m. sukaupti taškai 16,8, kurių vertė yra 16,8 eurai.

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Nuo 2007 metų sausio mėnesio įstaiga dalyvauja Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tikle.

Programos tikslas - stiprinti darželį lankančių vaikų sveikatą, bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Šioje programoje dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai ir įstaigos bendruomenės nariai. Šio tinklo koordinatorė - direktorė Ina Krisikaitienė.

2016 m. už aktyvią veiklą įteikta Kauno rajono mokyklų sveikatos stiprinimo tinklo vėliava.

Sveikatos stiprinimo kordinacinė taryba: pirmininkė - Ina Krisikaitienė, direktorė,

                                                              nariai - Odeta Černiauskienė, direktorės pav. ug.

                                                                         Audronė Tervydienė, auklėtoja

                                                                         Rasa Girskienė, auklėtoja

                                                                         Rita Brazdžionienė, visuomenės sveikatos spec.

Programa "Pienas vaikams"

Nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio įstaiga dalyvauja Europos sąjungos finansuojamoje programoje "Pienas vaikams".

Programos tikslas - gerti ir valgyti nemokamus pieno produktus žinant jų svarbą žmogaus sveikatai.

Šioje programoje dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai. Šios programos koordinatorius - sandėlininkė Liuba Rybakova.

Programa "Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose"

Nuo 2011 metų lapkričio mėnesio įstaiga dalyvauja Europos sąjungos programoje "Vaisių vartojimo sktinimas švietimo įstaigose".

Programos tikslas - valgyti nemokamus vaisius žinant jų svarbą žmogaus sveikatai.

Šioje programoje dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai. Šios programos koordinatorius - sandėlininkė Liuba Rybakova.