Naujienos

2017 12 06
Paroda "Žaisliukas"

          Lapių laisvalaikio centro parodų salėje veikia darželio vaikų darbelių paroda "Žaisliukas". Ateikite ie pamatykite savo vaikučių kūrybą.

Nuotraukos iš parodos nuotraukų albume.

2017 12 01
Adventinės popietės

           Paskutinę lapkričio dieną ir gruodžio 1 dieną darželyje vyko Adventinės popietės. Kiekviena grupė popietės formą rinkosi pati. Bitutėčių gr. vaikai surengė tėveliams koncertą. Pelėdžiukų gr. vaikai kartu su tėveliais vaidino pasaką "Pirštinė". Nykštukų gr. auklėtoja kvietė vaučius ir tėvelius prie arbatos puodelio. O Boružėlių grupėje vyko Adventinįs dirbtuvės, kuriose darbavosi vaikai kartu su tėveliais.

          Kiekvienos popietės pradžioje su besibaigiančiais metais ir atėjusiu Adventu sveikino darželio direktorė I. Krisikaitienė. Kartu ji pateikė tėveliaims ataskaitą už 2017 m. veiklos metus, kokius gražius darbus pavyko padaryti, kur ir kiek išleido pinigėlių, kiek gavo papildomų lėšų. Pasižiaugė sutvarkytus pasivaikšiojimo takus, išasfaltuotą kiemą už savivaldybės lėšas, už tėvelių talką tvarkant vaikų žiadimo aikštelę.

2017 11 24
Renginys "Iš seno nauja"

       Lapių lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie Europos atliekų tvarkymo savaitės 2017, įgyvebdindama ekologinio ugdymo projektą "Iš seno naują". Projektas vyko visą savaitę, kiekviena diena turėjo savo užduotį. Lapkričio 22 d. darželyje įvyko renginys "Iš seno nauja", kuriame dalyvavo Bitučių gr. vaikai ir Lapių pagrindinės mokykos priešmokyklinukai "Lapiukai". 

2017 11 13

                Kauno r. Lapių lopšelio-darželio Bitučių ir Pelėdžiukų grupės vaikai 2017 m. sausio –lapkričio mėnesiais dalyvavo tarptautinio projekto „Meškiuko Kubuš gamtos mylėtojų klubas“ antrajame etape. Projekto dalyviams buvo išdalintos metodinės mokytojų ir darželinukų knygos, plakatai. Pagal pateiktas rekomendacijas veiklas vedė vyresniosios auklėtojos Inga Baronienė, Audronė Jankevičienė ir Odeta Černiauskienė.


Plačiau
2017 10 05
Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti

Spalio 4 d. darželyje buvo paminėta pasaulinė gyvūnų diena. Vaikai žiūrėjo IKT parengtą pristatymą "Išskrendantys paukščiai" (aukl. K. Stankevičienė). Diskutavo kokie paukščiai žiemoja Lietuvoje, o kurie išskrenda į šiltus kraštus. Kartu su meninio ugdymo pedagoge žaidė žaidimą "Garnį garnį".

2017 09 04
Karjera

          Lapių lopšelyje-darželyje nuo 2017-09-04 reikalinga ikimokyklinio ugdymo pedagogė 0,45 et.. Darbo pobūdis: nekontaktinių valandų pedagogams atidavimas. Kreiptis į darželio admintraciją.

2017 06 10
Dėl priėmimo į darželį

Informuojame, kad patvirtinti priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašai. Tėvai (globėjai) apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą informuojami Jų prašyme nurodytu informavimo būdų.

Gavus švietimo įstaigos pranešimą apie vaiko priėmimą prašome, per nustatyta 10 darbo dienų laikotarpį atvykti į Švietimo įstaigą ir pasirašyti sutartį. Jeigu, negalite pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turite pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu arba registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis reikiamų dokumentų per nurodytą laikotarpį sutartis nebus sudaryta – vaikas neteks vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose nebus išsaugota.

Primename, kad sudarius sutartį ir vaiką priėmus į pirmą pageidaujamą įstaigą (I pasirinkimą), ir nepateikus vaikas automatiškai bus išbraukiamas iš antros pageidaujamos įstaigos (II pasirinkimo) pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »