Naujienos

2018 03 12

 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, kovo 11 d., svarbi ir Kauno r. Lapių lopšeliui-darželiui, nes jau 6-i metai iš eilės organizuoja ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių meninio skaitymo konkursą „Mano gimtinė – Lietuva 2018“. 


Plačiau
2018 02 27
Projektas "Čiulbėkit paukšteliai mylimoj šalelėj"

        Lapių lopšelio - darželio bendruomenė įsitraukė į respublikinio ikimokyklinių švietimo įstaigų gamtosauginio projekto "Čiulbėkit paukšteliai mylimoj šalelėj" įgyvendinimą. Projektą organizuoja Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta". Projekto trukmė 2018-02-12 - 2018-05-04. projekte dalyvauja visos grupės, vykdydamos rekomenduojamas veiklas. Projekto įgyvendinimą įstaigoje koordinuoja direktorės pavaduotja ugdymui     O. Černiauskienė.

2018 02 20
Rytmetys "Lietuva tėvyne mūsų"

           Rytmetys "Lietuva tėvyne mūsų" skirtas Lietuvos nepriklausomybįs 100-čiui paminėti. renginį organizavo auklėtoja A. Jankevičienė. Šiai šventei vaikai mokėsi eilėraščius, daineles. Eilėraščius deklamavo Simonas Lalas, Luka Paškauskaitė, Eglė Šarauskaitė, Gvidas Augustaitis ir Vėjūnė Gedminaitė. Kartu tai buvo ir atrinkimas dalyvių į Kauno rajono ir Kauno miesto  ikimokyklinių įstaigų vaikų meninio skaitymo konkursą "Mano gimtinė - Lietuva 2018", kuris vyks kovo 9 d. Lapių pagrindinėje mokykloje.

2018 02 13
Rytmetys "Užgavėnės"

         Kad ir ne daug darželyje vaikučių, dėl gripo epidemijos, bet vis tiek visi  nuspendė išvaryti žiemą. Kaip ši šventė be tradicijų, be blynų, Morės ir žaidimų, blogų darbų sunaikinimo ir t.t.? Kaip sekėsi švęsti galima pamatyti nuotraukų albume.

2018 02 05
Paroda "Ornamentas"

            Kauno Ryto pradinės mokyklos koridorių papuošė Lapių lopšelio-darželio ugdytinių darbų paroda "Ornamenas". Mokykloje paroda bus eksponuojama vasario 2-25 d. 

2018 01 15
Paminėjimas Sausio 13 d.

       Sausio 15 d. rytą darželio ugdytiniai rinkosi darželio salėje pamonėti sausio 13 d. Direktorės pavaduotoja O.Černiauskienė pradėjo susitikimą nuo klausimo "Kas yra Lietuva?". Pasigirdo atsakymai - Lapės, pieva ir t.t. Jie buvo teisūs, Lietuva yra mūsų žemė, namai, šeima. Pakalbėję apie Lietuvos valstybinius simbolius, prisiminę vėliavos spalvas klausėmės - giedojome-himną, dainavome darželio himną. 

2018 01 08
Rytmetys "Trys karaliai"

           Sausio 8 d. darželio bendruomenė rinkosi į rytmetį "Trys karaliai". Renginį vedė auklėtoja R.Girskienė ir meninio ugdymo pedagogė I. Brazauskienė. renginio pabigoje ugdytiniai po vieną nukabino nuo eglutės žaisliukus, taip pabaigdami šventinį laikotarpį.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »