Naujienos

                   

2017 09 04
Karjera

          Lapių lopšelyje-darželyje nuo 2017-09-04 reikalinga ikimokyklinio ugdymo pedagogė 0,45 et.. Darbo pobūdis: nekontaktinių valandų pedagogams atidavimas. Kreiptis į darželio admintraciją.

2017 06 10
Dėl priėmimo į darželį

Informuojame, kad patvirtinti priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašai. Tėvai (globėjai) apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą informuojami Jų prašyme nurodytu informavimo būdų.

Gavus švietimo įstaigos pranešimą apie vaiko priėmimą prašome, per nustatyta 10 darbo dienų laikotarpį atvykti į Švietimo įstaigą ir pasirašyti sutartį. Jeigu, negalite pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turite pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu arba registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis reikiamų dokumentų per nurodytą laikotarpį sutartis nebus sudaryta – vaikas neteks vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose nebus išsaugota.

Primename, kad sudarius sutartį ir vaiką priėmus į pirmą pageidaujamą įstaigą (I pasirinkimą), ir nepateikus vaikas automatiškai bus išbraukiamas iš antros pageidaujamos įstaigos (II pasirinkimo) pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

2017 06 05
Koncertas "Tili lili dūda"

                   Šiandien Lapių laisvalaikio salėje vyko koncertas "Tili lili dūda", skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti! Koncerto metu Kauno tautinės kultūros centro klubo "Kauno bandonija" vaikams pristatė instrumentą, atskleidė jo subtilybes ir grojimo galimybes. Mažieji šventės dalyviai drauge su atlikėjais žaidė, šoko ir linksminosi.

                          Džiaugiamės visais susidomėjusiais ir dalinamės šventės akimirkomis.
2017 05 30
Išleistuvės

                Birželio 2 d. 14 val. vyks 6-ečių išleistuvės į priešmokyklinę grupę. Skambės paskutiniai žodžiai darželiui, auklėtojoms ir ugdytiniams. O linksmybes pratęs vaikai, lydimi tėvelių žaidimų kambaryje.

2017 05 30
Vaikų gynimo diena

         Birželio1 d.- Vaikų gynimo diena. Darželyje ji prasidės:

10 val.dainuosim daineles,  žaisim žaidimus (atsakinga I.Brazauskienė);

11 val. piešim ant asfalto (atsakinga O.Černiauskienė);

12 val. dalyvausim apsikabinimo akcijoje "Taikos glėbys"(atsakingi I.Krisikaitienė, O.Černiauskienė) .

Laukiame visų!

2017 05 24

            Įsigaliojus Lietuvos higienos normai HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" apie darželyje esančias lauko žaidynes turi būti sukurta saugi aplinka, t.y. apsaugos nuo kritimo ir t.t. 

           Todėl kvietėmės tėvelius į talką. Į pirmąją talką susirinko 9 tėveliai, bet nespėjo visų darbų atlikti. 

            Todėl dar kviečiame visus tėvelius galinčius ir norinčius, kad jų vaikai žaistų saugiose žaidynėse, ateiti į talką gegužės 27 d., šeštadienį, nuo 8.00 val. ryto.

 


Plačiau
2017 05 15

Kviečiame visas įstaigas prisijugti į vaikų ekologinio-meninio projekto "Kuriu gamtai" įgyvendinimą. 

Juk Žemės menas- dialogas su gamta.

Nuostatai pridedami


Plačiau
« 1 2 3 »