Naujienos

2020 09 18
Festivalis

                Lapių miestelio bendruomenė kviečia dalyvauti  projekto "Šiuolaikinės seniūnijos" renginyje "Lapių tvarumo festivalis", kuris vyks rugsėjo 20 d. sekmadienį nuo 14 val. iki 20 val. seniūnijos kieme, A.Merkio g. 1, Lapės.

2020 09 17
Pokyčiai

               Rugsėjo 16 d. L apių lopšelyje-darželyje pasirašyta pastato perdavimo renovacijai atlikti  sutartis tarp Kauno rajono mero V.Makūno ir renovacijos projektą laimėjusio  statybų rangovo UAB "INTI" direktoriaus M.Štilpos. 

Daugiau  https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/lapiu-darzelio-rekonstrukcija/ 

2020 08 31
Su Rugsėjo 1 d.

Nuplasnojo vasarėlė žaliasparnė

Paskui gerves, paskui pempes, paskui garnį.

Rudenėlis, atkeliavęs pro palaukę,

Vaikučius visus darželis šaukia!!!


2020 08 31
Dėl ugdymo ornanizavimo nuo 2020-09-01

                        Visa informacija ir dokumentai apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos yra skelbiami https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai.      

 

2020 07 01
Informacija

 Kauno rajono savivaldybės admintracija skelbia konkursą Kauno r. Lapių lopšelio-darželio drektoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data - 2020 m. liepos 1 d.

Atrankos posėdžio - 2020 m lapkričio 20 d. 

Daugiau informacijos rasite   www.krs.lt

2020 05 13
Dėl ugdymo organizavimo nuo gegužės 18 d.

      Nuo 2020 m. gegužės 18 d. ugdymas organijuojamas Lapių lopšelyje-darželyje dviem būdais: nuotoliniu būdu ir 3 ugdymo grupėse. Grupių darbo laikas 7.15-18.00. Ugdymo grupes pageidaujantys lankyti vaikai bus suskirstyti į nedidelias grupes, su jais visą dieną, pagal suminį darbo laiką, dirbs viena ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir mokytojos padėjėja. Veiks "Nykštukų", "Pelėdžiukų" ir "Boružėlių" grupės. "Bitučių" grupės vaikai bus išskirtyti į kitas grupes. "Bitučių" grupėje įsikurs Lapių pagrindinės mokyklos priešmokinio ugdymo grupių vaikai su savo mokytojomis.

      Atvykstantys vaikai ir jų  tėveliai privalės laikytis "Būtinųjų sąlygų tvarkos aprašu"  app/webroot/files/Btinosiosslygostvams.pdf/  ir "Atvedimo ir pasiėmimo vaiko tvarka" /app/webroot/files/Tvarka.pdf . Su dokumetais  turės būti susipažinę arba susipažins įstaigoje pasirašytinai. Tėvams nesutikus pasirašyti ir laikytis šių dokumentų, jų vaikai į darželį nebus priimami.

       Darželio vartai bus rakinami nuo 9.00 iki 17.00 val., o pageidaujantys patekti į įstaigą kitu metu privalės skambinti darželio telefonu +370 37 470298. Atvedant ir pasiimant vaikus skambinti grupių telefonais, kurie yra nurodyti ant kiekvienų grupių lauko durų.

2020 05 12
Įstaigos darbo atnaujinimo (po karantino) rekomendacijos

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-1116 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ rekomendacijomis Lapių lopšelis-darželis ugdymą įstaigoje atnaujina gegužės 18 d.

 /app/webroot/files/REKOMENDACIJOSDLUGDYMOSLYGV-1116.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »