Naujienos

2020 07 01
Informacija

 Kauno rajono savivaldybės admintracija skelbia konkursą Kauno r. Lapių lopšelio-darželio drektoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data - 2020 m. liepos 1 d.

Atrankos posėdžio - 2020 m lapkričio 20 d. 

Daugiau informacijos rasite   www.krs.lt

2020 05 13
Dėl ugdymo organizavimo nuo gegužės 18 d.

      Nuo 2020 m. gegužės 18 d. ugdymas organijuojamas Lapių lopšelyje-darželyje dviem būdais: nuotoliniu būdu ir 3 ugdymo grupėse. Grupių darbo laikas 7.15-18.00. Ugdymo grupes pageidaujantys lankyti vaikai bus suskirstyti į nedidelias grupes, su jais visą dieną, pagal suminį darbo laiką, dirbs viena ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir mokytojos padėjėja. Veiks "Nykštukų", "Pelėdžiukų" ir "Boružėlių" grupės. "Bitučių" grupės vaikai bus išskirtyti į kitas grupes. "Bitučių" grupėje įsikurs Lapių pagrindinės mokyklos priešmokinio ugdymo grupių vaikai su savo mokytojomis.

      Atvykstantys vaikai ir jų  tėveliai privalės laikytis "Būtinųjų sąlygų tvarkos aprašu"  app/webroot/files/Btinosiosslygostvams.pdf/  ir "Atvedimo ir pasiėmimo vaiko tvarka" /app/webroot/files/Tvarka.pdf . Su dokumetais  turės būti susipažinę arba susipažins įstaigoje pasirašytinai. Tėvams nesutikus pasirašyti ir laikytis šių dokumentų, jų vaikai į darželį nebus priimami.

       Darželio vartai bus rakinami nuo 9.00 iki 17.00 val., o pageidaujantys patekti į įstaigą kitu metu privalės skambinti darželio telefonu +370 37 470298. Atvedant ir pasiimant vaikus skambinti grupių telefonais, kurie yra nurodyti ant kiekvienų grupių lauko durų.

2020 05 12
Įstaigos darbo atnaujinimo (po karantino) rekomendacijos

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-1116 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ rekomendacijomis Lapių lopšelis-darželis ugdymą įstaigoje atnaujina gegužės 18 d.

 /app/webroot/files/REKOMENDACIJOSDLUGDYMOSLYGV-1116.pdf

2020 05 11

               Šie metai yra skirti mokyklų bendruomenės metams paminėti ir mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti. Kad vaikai galėtų skaityti jie turi pažinti raides. Todėl kartą pasirinkome projektui pasirinkome RAIDES ir viską kas su jomis siejasi ir pakvietėme prisijungti  socialinius partnerius Kauno "Ryto" pradinęs mokyklos mokinius, Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokinius ir Kauno r. Karmėlavos lopšelio-darželio "Žilvitis" ugdytinius".

Pasak Dž. Adisonas“Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui.

Knygos - minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą. F.Bekonas.

/app/webroot/files/projektasNamelyjegyvena1.pdf

Kaip sekasi įgyvendinti galite pažiūrėti nuotraukų albume.


Plačiau
2020 04 27
Projektas "Aš ir mano šeima"

     Amerikiečių filosofas ir rašytojas George Santayana yra pasakęs, kad šeima – vienas gamtos šedevrų. Tą gamtos šedevrą sudaro: mama, tėtis, vaikai, broliai, sesės, seneliai, senelės. Artimiausi žmonės esantys šalia mūsų. Tėvai nuolatos moko vaikus, bet ir vaikai moko tėvus, pasak brazilų rašytojo Paulo Coelho: vaikas visada gali išmokyti suaugusį trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visuomet būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų jėgų reikalauti to, ko trokšti. Artėjanti, mamų diena, šeimos šventė ir susidariusi neeilinė Lietuvoje situacija, kai turime būti visi drauge kartu, galime nuveikti daug įvairių dalykų ir išnaudoti visas galimybes kurias turime šalia.  Visi drauge bendraukime, kurkime, žaiskime, mokykimės vieni iš kitų, todėl pasirinktas projektas tema "Aš ir mano šeima". Projektą parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Girskienė. 

Kaip prie projekto įgyvendinimo jungiasi Lapių darželio bendruomenė sekite nuotraukų albume.

/app/webroot/files/ProjektasAirmanoeima.pdf      

2020 04 17
Akcija "Padėka medikams"

Lapių darželio bendruomenė jungiasi prie akcijos "Papuoškime gėle langą", kuris džiugis pro šalį važiuojančius medikus ar kitus. Prie akcijos prisijungė ir darželio socialiniai partneriai Kauno "Ryto" pradinė mokykla. Visi kuria gėles ir jų puoštes savo namų languose. Kaip darželio benduomenė įsijungė į akciją žiūrėkite nuotraukų albume.

Prie akcijos jungiasi daugybė žmonių.

 https://www.zmones.lt/naujiena/nijole-narmontaite-medikams-padekoti-kviecia-langus-pasidabinant-gelemis-juk-jie-kasdien-vyksta-i-nezinia.f56bc722-7bfb-11ea-be6d-aa00003c90d0

2020 04 14
Projektas "Aš stebiu ir auginiu"

Prasidėjo trečias nuotolinio ugdymo projektas "Aš stebiu ir auginu", jis vyks balandžio 14-24 d. Projektą parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Baronienė.

Su veiklomis ugdytiniai ir jų tėveliai supažindinami el.dienyne "Mūsųdarželis" ir elektroninias laiškais. kaip sekasi ugdytis galime pamatyti nuotraukų albume. 

/app/webroot/files/Asstebiuirauginu.pdf 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »