Finansai

Kauno r. Lapių lopšelis-darželis prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus vykdo vadovaujantis "Supaprastintų mažos vertės pirkimų taisyklėmis".