Parama

Kviečiame prisijungti prie Kauno r. Lapių lopšelio-darželio aplinkos kūrimo ir puoselėjimo.

Parama galima teikti pervedant pinigus į Lapių l/d atsiskaitomąją sąskatą:

 

Paramos gavėjo duomenys:
 

Paramos gavėjo kodas: 191096538

Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno r. Lapių lopšelis-darželis

Buveinės adresas: Mokyklos g.4, Lapės, Kauno rajonas LT 54434

Bankas: DNB

Banko kodas: 40100

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT354010042502599267

arba

pervedant iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį arba vadinamuosius “du procentus” užpildant prašymo FR0512 versija 04 formą.

Paramą teikti galima elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/. arba tiesiogiai įteikti užpildytą prašymo FR0512 formą savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui arba išsiųsti voką su užpildyta prašymo FR0512 forma savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
Prašymo blankus (FR0512 forma) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, teritoriniuose jų skyriuose arba mūsų darželyje.