Maitinimo finansinės normos

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

7 POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  IKIMOKYKLINIO

IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIENOS MAITINIMO DIENOS  FINANSINIŲ

NORMŲ NUSTATYMO

2015 m. rugsėjo 24 d.  Nr. TS-289

Kaunas

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 37 dalies punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

     1. Nustatyti Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansines normas:

       1.1 Lopšelio grupėse:  pusryčių - 0,46 Eur; pietų - 0,92 Eur; vakarienės - 0,46 Eur;

     1.2 Darželio, mišriose ir priešmokyklinėse grupėse: pusryčių - 0,54 Eur; pietų - 1,08 Eur; vakarienės - 0,54 Eur.

      2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savvaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. TS-345 "Dėl vienos dienos maitinimo finansinių normų ikimokyklinio ir prieįmokyklinio amžiaus vaikams Kauno rajono švietimo įstaigose nustymo".

       3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. spalio 1 dienos.

 

Meras                                                                                                            Valerijis Makūnas