Darbuotojų išsilavinimas

Ina Krisikaitienė, direktorė - Vilniaus PI, matematikos ir informatikos mokytoja, 1990 m.

Odeta Černiauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui - ŠU socialinių mokslų bakalauras, dailės ir darbų mokytoja, 2000 m.  VDU edukologijos magistras, ugdymo organizavimas, 2005 m.  LEU, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos, 2015 m.

Irena Brazauskienė, meninio ugdymo pedagogė - Kauno J. Gruodžio muzikos mokykla, violenčelės mokytoja, 1982 m.

Inga Baronienė, auklėtoja - Marijampolės kolegija, aukštųjų neuniversitetinių studijų edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo programa, auklėtojos kvalifikacija, 2005 m.

Kristina Stankevičienė, auklėtoja - Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, auklėtojos kvalifikacija, 1995 m.   ŠU edukologijos bakalauras, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa, mokytojo kvalifikacija, 2005 m. 

Rima Kilinskienė, auklėtoja - Vilniaus PU, edukologijos profesinis bakalauras, auklėtojo kvalifikacija, 2010 m.

Rasa Girskienė, auklėtoja - ŠU edukologijos bakalauras, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa, mokytojo kvalifikacija, 2005 m.

Audronė Jankevičienė, auklėtoja - ŠU edukologijos bakalauras, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa, mokytojo kvalifikacija, 2005 m.