Darbuotojų išsilavinimas

Ina Krisikaitienė, direktorė - Vilniaus PI, matematikos ir informatikos mokytoja, 1990 m.

Odeta Černiauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui - ŠU socialinių mokslų bakalauras, dailės ir darbų mokytoja, 2000 m.  VDU edukologijos magistras, ugdymo organizavimas, 2005 m.  LEU, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos, 2015 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2007 m.

Irena Brazauskienė, meninio ugdymo pedagogė - Kauno J. Gruodžio muzikos mokykla, violenčelės mokytoja, 1982 m., vyr. mokytojos kv. kategorija 1996 m.

Inga Baronienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - Marijampolės kolegija, aukštųjų neuniversitetinių studijų edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo programa, auklėtojos kvalifikacija, 2005 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2013 m. 

Rima Kilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - Vilniaus PU, edukologijos profesinis bakalauras, auklėtojo kvalifikacija, 2010 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2017 m. 

Rasa Girskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - ŠU edukologijos bakalauras, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa, mokytojo kvalifikacija, 2005 m., metodininko kv. kategorija 2009 m. 

Audronė Jankevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - ŠU edukologijos bakalauras, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa, mokytojo kvalifikacija, 2005 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2006 m. 

Liuda Jarošienė, logopedė - Šiaulių K. Preikšos PI, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedadogė, 1987 m., eksperto kv. kategorija 2017 m. 

Raminta Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - ŠPI, braižybos, dailės ir darbų mokytoja, mokytojo kvalifikacija, 1992 m.