Darbuotojų darbo užmokestis

Darbuotojų etatiniai vienetai ir tarifinis mėnesinis atlyginimas nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

Direktorius, 1 et., 1359.78 Eur.

Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui, 0,25 et., 265.99 Eur.

Ūkvedys, 0,5 et., 417.80 Eur.

Sekretorius-archyvaras, 0,25 et, 181.65 Eur.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, 4,95 et., 989.56 Eur - 1077.79 Eur.

Meninio ugdymo mokytojas, 0,5 et., 494.78 Eur.

Logopedas, 0,5 et., 656.54 Eur.

Dietistas, 0,25 et., 204.36 Eur.

Auklėtojos padėjėjas, 4 et., 739.32 Eur - 774.52 Eur.

Sandėlininkas, 0,5 et, 417.80 Eur.

Vyr. virėjas, 1 et., 799.26 Eur.

Virėjas, 0,5 et., 417.80 Eur.

Pagalbinis virtuvės darbininkas, 0,25 et., 138.75 Eur.

Pastatų priežiūros darbininkas, 0,25 et., 138.75 Eur.

Kiemsargis, 0,25 et., 138.75 Eur.

Valytojas, 0,5 et., 277.50 Eur.

Sargas, 2 et., 555.33 Eur.