Darbuotojai

Darželio direktorė - Ina Krisikaitienė, III-ia vadybinė kv. kategorija.

Direktorės pavaduotoja ugdymui - Odeta Černiauskienė, III-ia vadybinė kv. kategorija.

Ūkio dalies vadovė - Eglė Giniūnienė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 

                    Inga Baronienė - vyr. auklėtojos kv. kategorija, 

                   Odeta Černiauskienė - vyr. auklėtojos kv. kategorija,

                   Rasa Girskienė - auklėtojos metodininkės kv. kategorija,

                   Rima Kilinskienė - vyr. auklėtojos kv. kategorija,

                   Audronė Jankevičienė - vyr. auklėtojos kv. kategorija,

                   Raminta Lisauskienė - auklėtojos kategorija

Meninio ugdymo pedagogas - Irena Brazauskienė - vyr. mokytojos kv. kategorija.

Logopedas - Liuda Jarošienė, ekspertės kv. kategorija

Dietistė ir sveikatos priežiūros specialistė - Rita Brazdžionienė.