Darbo užmokestis

           Lapių lopšelio- darželio darbuotojų atlyginimai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Kauno rajono savivaldybės  adminstracijos direktoriaus įsakymais.

Kauno r. Lapių lopšelio - darželio darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 2017-02-01:

Ina Krisikaitienė, direktorė 1 et., 7,00;

Odeta Černiauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui 0,25 et. 6,15;

Odeta Černiauskienė, auklėtoja 0,5 et., 5,2;

Odeta Černiauskienė, sekretorė-archyvarė 0,25 et., 3,2;

Asta Aleksandravičienė, auklėtoja 0,45 et., 4,94 et.;

Inga Baronienė, auklėtoja 1 et., 4,94;

Irena Brazauskienė, meninio ugdymo pedagogė 0,5 et., 5,05;

Kristina Stankevičienė, auklėtoja 1 et., 5,2;

Rima Kilinskienė, auklėtoja 1 et., 4,51;

Rasa Girskienė, auklėtoja 1 et., 5,66;

Audronė Jankevičienė, auklėtoja 1 et., 5,2;

Edita Puzarienė, logopedė 0,5 et., 5,41;

Rita Brazdžionienė, dietistė 0,25 et., 3,5;

Eglė Giniūnienė, ūkvedė 0,5 et., 3,2;

Lijana Rybakovienė, vyr. virėja 1 et., 3,2;

Liuba Rybakova, sandėlininkė 0,5 et., 3,2;

Raimonda Bartkienė, virėja 0,5 et., 3,2.

 

Minimalus darbo užmokestis:

Inga Bartkevičienė, auklėtojos padėjėja 1 et.;

Vaida Stanevičienė, auklėtojos padėjėja 1 et.;

Irena Kučinskienė, auklėtojos padėjėja 1 et.,

Žydrūnė Kisielienė, auklėtojos padėjėja 1 et.;

Liuba Rybakova, valytoja 0,5 et.;

Raimonda Bartkienė, pagalbinės virtuvės pagalbininkė 0,25 et.;

Kastytis Pankratjevas, pastatų priežiūros darbininkas 0,25 et , kiemsargis 0,25.

 

Minimalus atlygis, naktinis darbas ir darbas švenčių dienomis:

Mindaugas Šatkus, sargas 1 et.;

Sigitas Džiugas, sargas 0,75 et.;

Rita Brazdžionienė, sargas 0,25 et.