Kauno r. Lapių lopšelis - darželis

 
 
KAUNO R. LAPIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
2020-2024 METŲ
 

MISIJA - teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, bendraujant su šeima siekti individualios vaiko pažangos, teikiant ugdytiniui reikiamą pagalbą.

VIZIJA  - orentuota į laikmetį, atvira naujoms ugdymo idėjoms, pateisinančioms šeimos, vaiko ir visuomenės lūkesčius, atvira inovacijoms Mokykla.

FILOSOFIJA - sveika, dora, humaniška, iniciatyvi, kūrybinga, tobulėjanti, puoselėjanti tautos kultūros vertybes ir tradicijas Mokyklos bendruomenė pripažįstama kaip pirmoji ir svarbiausioji ugdymo pakopa, teikianti kokybiškas paslaugas.

PRIORITETINĖ KRYPTIS - visapusiškas ugdymo kokybės ir ugdymo(si) aplinkos gerinimas.